Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17762
Title: Стоматологічний ендоосально-субперіостальний імплантат
Authors: Король, Дмитро Михайлович
Issue Date: Jul-2006
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. 15883 Україна, МПК A 61 C 8/00 (2006). Стоматологічний ендоосально-субперіостальний імплантат / Король Д. М. ; заявник та патентовласник Король Д. М. – № u 200601076 ; заял. 06.02.2006 ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7.
Abstract: Стоматологічний ендоосально - субперіостальний імплантат, що містить внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, який відрізняється тим, що додатково в конструкцію імплантату включений підокісний елемент та з'єднувальна шайба, підокісний елемент виконаний суцільновідлитим у вигляді каркаса, на верхній частині внутрішньокісткового гвинтового імплантату додатково виконана різьба для з'єднання із шайбою, на з'єднувальній шайбі виконаний ретенційний жолобок для механічного з'єднання з суцільно відлитим підокісним елементом.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17762
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stomatolohichnyy_endoosalʹno_subperiostalʹnyy_implantat.pdf210,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.