Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17780
Title: Патогістологічне обґрунтування вибору методу оперативного лікування маткових перетинок під час гістерорезектоскопії у жінок репродуктивного віку з септатною маткою і рецидивуючими втратами вагітності
Authors: Євсєєва, О. А.
Гладчук, І. З.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Євсєєва О. А. Патогістологічне обґрунтування вибору методу оперативного лікування маткових перетинок під час гістерорезектоскопії у жінок репродуктивного віку з септатною маткою і рецидивуючими втратами вагітності : матеріали Всеукр. міждисциплінарної наук.-практ. конф. з міжнар. участю «УМСА – століття інноваційних напрямків та наукових досягнень (до 100-річчя заснування УМСА)», (м. Полтава, 8 жовтня 2021 р.) / О. А. Євсєєва, І. З. Гладчук // Проблеми екології та медицини. – 2021. – Т. 25, № 3–4, (дод.). – С. 33–34.
ISSN: 2073-4662 (print)
2519-2302 (online)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17780
Appears in Collections:Проблеми екології та медицини, Том 25, N 3-4 (дод.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yevsieieva_Patohistolohichne_obgruntuvannia.pdf344,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.