Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17790
Title: Метонімізовані назви сучасного англомовного неймінг-простору
Authors: Баб’як, К. П.
Бєлова, М. О.
Лобзова, С. Л.
Зінченко, О. О.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Метонімізовані назви сучасного англомовного неймінг-простору / К. П. Баб’як, М. О. Бєлова, С. Л. Лобзова, О. О. Зінченко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 18–22.
Abstract: Роботу присвячено дослідженню комерційних назв у межах сучасного англомовного неймінг-просторі, в основу яких покладено метонімію, яка ефективно виконує рекламну функцію, виокремлюючи заклад / товар з ряду собі подібних фактом свого функціонування в офіційній назві, а також завдяки своїй емоційно-експресивно-оцінній конотації. Метонімія виявляє могутній потенціал неймінгу завдяки переосмисленню первісних назв на основі, переважно, причинно-наслідкового логічного зв’язку і характеризується ускладненістю за рахунок лексико-семантичних каламбурів на основі омофонів або паронімів
The paper deals with the analysis of names within the present-day English-language naming space based on metonymy. The latter turns out to be an efficient tool of naming due to its potential to single out the name among others applying its emotional-expressive-evaluative connotation. Metonymy presents the name on the grounds of causal relationships and is characterized by blending with pun.
Keywords: неймінг
метонімія
емоційно-експресивно-оцінна конотація
каламбур
naming
metonymy
emotional-expressive-evaluative connotation
pun
UDC: 811’111
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17790
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babiyak_Metonimizovani_nazvu.pdf136,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.