Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17863
Title: Results of complex treatment of maxillofacial hemangiomas in children
Other Titles: Результати комплексного лікування гемангіом щелепно-лицевої ділянки у дітей
Authors: Tkachenko, P. I.
Bilokon, S. O.
Lokhmatova, N. M.
Popelo, Y. V.
Dolenko, O. B.
Korotych, N. M.
Bilokon, N. P.
Ткаченко, Павло Іванович
Білоконь, Сергій Олександрович
Лохматова, Наталія Михайлівна
Попело, Юлія Вікторівна
Доленко, Ольга Борисівна
Коротич, Наталія Миколаївна
Білоконь, Наталія Павлівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Results of complex treatment of maxillofacial hemangiomas in children / P. I. Tkachenko, S. O. Bilokon, N. M. Lokhmatova [et al.] // Світ медицини та біології. – 2022. – № 1 (79). – С. 140–146.
Abstract: За останні роки частота виявлення гемангіом щелепно-лицевої ділянки у дітей в Україні значно збільшилась. З метою визначення ефективності їх комплексного лікування узагальнено зміст 32 стаціонарних історій хвороб та 47 амбулаторних карт тематичних дітей. Капілярні гемангіоми діагностовано у 20 % випадків (у 19 % у вигляді винних плям). В 25 % спостережень вони самостійно редукувалися протягом 7-12 місяців. Незначні за обсягом і глибиною пухлини (56 % випадків) ліквідовано діатермокоагуляцією чи місцевим введенням малих доз преднізолону. Для усунення «великих плям» застосовувалась фракційна лазеротерапія. Кавернозні гемангіоми діагностовано в 23 % випадків. У 72 % пацієнтів проведено лікування дипроспаном у вигляді чотирьохразової інфільтрації по периферії утворення. У 23 % спостережень проводилось черезшкірне прошивання пухлини, пункція новоутворення з подальшим введенням в порожнини 70 % розчину спирту. Змішані гемангіоми (46 % пацієнтів) лікували застосуванням анаприліну. У 33 % пацієнтів піогенну гранульому видалено радикальним хірургічним втручанням, а у 67 % – діатермокоагуляцією. По завершенню лікування гемангіом всі діти пройшли курс реабілітаційних заходів.
In recent years, the incidence of hemangiomas of the maxillofacial area in Ukrainian children has increased significantly. In order to determine the effectiveness of their comprehensive treatment, the content of 32 inpatient case histories and 47 outpatient cards of thematic children were summarized. Capillary hemangiomas were diagnosed in 20 % of cases (in 19 % in the form of wine spots). In 25 % of cases, they were independently reduced within 7–12 months. Minor tumours in volume and depth (56 % of cases) were eliminated by diathermocoagulation or local administration of small doses of prednisone. Fractional laser therapy was used to eliminate “large spots”. Cavernous hemangiomas were diagnosed in 23 % of cases. 72 % of patients were treated with diprospan in the form of four infiltrates on the periphery of the formation. In 23% of cases, percutaneous stitching of the tumour, puncture of the neoplasm was performed, followed by administering a 70 % alcohol solution into the cavities. Mixed hemangiomas (46 % of patients) were treated with anaprilin. In 33 % of patients, pyogenic granuloma was removed by radical surgery, and in 67 % – by diathermocoagulation. Upon completion of hemangioma treatment, all children underwent a course of rehabilitation measures.
Keywords: діти
щелепно-лицева ділянка
гемангіома
лазеротерапія
хірургічне втручання
дипроспан
анаприлін
children
maxillofacial area
hemangioma
laser therapy
surgery
diprospan
anaprilin
UDC: 616.716-085-053.2
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724/2079-8334-2022-1-79-140-146
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17863
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої хірургічної стоматології
Світ медицини та біології, № 1 (79)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Results_of_complex.pdf736,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.