Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17929
Title: Перебіг вагітності і родів у жінок юнацького віку
Other Titles: Features of pregnancy and delivery in adolescent women
Authors: Школьник, О. С.
Єфіменко, О. К.
Маланчук, О. М.
Меленчук, Л. М.
Шаргородська, Є. Б.
Shkolnyk, O. S.
Yefimenko, O. K.
Malanchuk, O. M.
Melenchuk, L. M.
Sharhorodska, Ye. B.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Перебіг вагітності і родів у жінок юнацького віку / О. С. Школьник, О. К. Єфіменко, О. М. Маланчук [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 3 (75). – С. 117–122.
Abstract: Мета роботи. Оцінити ризик несприятливих наслідків підліткової вагітності для матері та плода у жінок з Львівської області. Матеріал і методи. Ретроспективним методом вивчали ускладнення перебігу вагітності та родів у жінок юнацького віку у Львівській обласній клінічній лікарні. Результати й обговорення. Проаналізовано 134 випадки юнацьких пологів з 2013 по 2017 роки. Аналіз даних про перебіг вагітності у жінок юнацького віку показав, що достовірна більшість з них мали ускладнений перебіг вагітності, найчастіше відмічалась загроза передчасних пологів. Значна частина жінок - 78(58,2%) достовірно частіше потребувала застосування медикаментозної терапії під час вагітності. Оцінка стану новонароджених дітей показала, що у ¼ (24,6%) частини юних жінок народились недоношені діти, а майже 1/3 дітей від юних матерів мали ускладнений ранній неонатальний період - 51(38,0%). В спектрі ускладнень основним діагнозом була «недоношеність» - у 33(24,6) дітей від юних матерів. Патологічний перебіг раннього неонатального періоду у 51(38,0%) дітей основної групи потребував переводу в інші відділення для подальшого лікування. Всього 82(61,2%) дітей з цієї групи були виписані додому. В той час, як всі 100(100,0%) дітей контрольної групи були виписані додому. Висновки. В результаті проведеної роботи встановлено, що чинниками ризику виникнення перинатальної патології у жінок юнацького віку імовірно були ускладнений перебіг вагітності, найчастіше – загроза переривання вагітності (17,9%), передчасні роди (24,6%), відповідно народження недоношених дітей з порушеним станом при народженні, які потребували лікування в інших медичних закладах - 51(38,0%). Вагітні жінки юнацького віку складають групу ризику щодо акушерських та перинатальних ускладнень.
Aim: to assess the risk of adverse consequences of adolescent pregnancy for mother and foetus in women from Lviv region. Material and methods. Complications of pregnancy and childbirth in adolescent women were studied retrospectively at the Lviv Regional Clinical Hospital. Results and discussion. 134 cases of adolescent childbirths for 2013 to 2017 were analyzed. The analysis of data on the course of pregnancy in adolescent women showed that the vast majority of them had complicated pregnancy and were at risk of preterm childbirth. A significant proportion of young women, 78 (58.2%), significantly more often required the therapy during pregnancy. Assessment of the health status of newborns showed that ¼ (24.6%) of young women gave birth to premature babies, and almost 1/3 of children, 51 (38.0%), from young mothers had a complicated early neonatal period. Within the spectrum of complications, the commonest diagnosis was "prematurity" in 33 (24.6%) children from young mothers. The pathological course of the early neonatal period in 51 (38.0%) children of the main group required transfer to other departments for further treatment. 82 (61.2%) children from this group were discharged home, while in the control group all 100 (100.0%) children were discharged from maternity home. Conclusions. The study has demonstrated that the risk factors for perinatal pathology in newborns from adolescent women included probably complicated pregnancy, risk of spontaneous abortion (17.9%), preterm birth (24.6%), and the childbirth of premature infants with impaired condition at birth, who needed treatment in other medical institutions (38.0%). Adolescent pregnant women are at risk for obstetric and perinatal complications.
Keywords: вагітність
роди
юнацька вагітність
pregnancy
childbirth
adolescent pregnancy
UDC: 618.2/.4-053.67
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.3.117
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17929
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 3 (75)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shkolnik_Perebig_vagitnosti.pdf359,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.