Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17943
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДворник, Анна Валентинівна-
dc.contributor.authorНазаренко, Зоряна Юріївна-
dc.contributor.authorЛяшенко, Лілія Іванівна-
dc.contributor.authorТкаченко, Ірина Михайлівна-
dc.contributor.authorDvornyk, A. V.-
dc.contributor.authorNazarenko, Z. Yu.-
dc.contributor.authorLyashenko, L. I.-
dc.contributor.authorTkachenko, I. M.-
dc.date.accessioned2022-04-06T11:54:59Z-
dc.date.available2022-04-06T11:54:59Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationЕкспериментальне дослідження хімічного складу емалі зубів при проведенні професійного відбілювання з використанням перекису водню / А. В. Дворник, З. Ю. Назаренко, Л. І. Ляшенко, І. М. Ткаченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 3 (75). – С. 155–160.uk_UA
dc.identifier.issn2077-1096 (print)-
dc.identifier.issn2077-1126 (online)-
dc.identifier.urihttp://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17943-
dc.description.abstractВідбілювання зубів – відновлення природного кольору зубів за допомогою аплікації хімічного агента, що окислює органічні пігменти твердих тканин зуба. Відбілювання зубів стало однією з найбільш часто запитуваних стоматологічних процедур серед населення. Громадськість вимагає біліших, більш досконалих посмішок, і у відповідь на це було зроблено багато варіантів відбілювання зубів. Для оцінки змін, що відбуваються в твердих тканинах зуба, зокрема в емалі, є необхідність дослідити хімічну структуру зубів та визначити кількість елементів в емалі для прогнозування процедури вибілювання та внесення коректив в після процедурний догляд пацієнтів за порожниною рота. Метою даного дослідження стало вивчення змін хімічного складу поверхні емалі зубів після проведення процедури професійної гігієни та використання перекису водню для вибілювання зубів в якості основного хімічного компоненту відбілювальної системи. При вивченні мікроелементного складу емалі досліджуваних зубів виставляли зони для мікроаналізу. Особливість полягала в тому, що зони для дослідження відрізнялися з правої та лівої сторін зуба, тому що ліва сторона в досліджуваних зубах була зоною контролю, а права сторона дозволяла нам провести і співставити зміну хімічної складової емалі у кожного зуба окремо, за рахунок порівняння показників між собою. В результаті проведеного експериментального дослідження стосовно зубів, яким було проведено процедуру професійного відбілювання зубів перекисом водню 35 %, встановлено, що відбувається зміна хімічного складу емалі досліджуваних зубів. Зміна показників істотно впливає на зміну клінічних показників і сила клінічних проявів буде залежати від особливостей функціональної та структурної резистентності емалі. Також, зміна кількості елементів, на нашу думку, можуть призвести до підвищення чутливості у реабілітаційному періоді під час відновлення хімічного складу емалі.uk_UA
dc.description.abstractTeeth whitening is a way to restore the natural colour of teeth with applying a chemical agent that oxidizes the organic pigments of the hard dental tissues. Teeth whitening has become one of the most frequently requested dental procedures among the population. The public demands whiter, more perfect smiles, and many teeth whitening options have been made in response. To assess the changes occurring in the hard dental tissues, and, in particular, in the enamel, it is necessary to study the chemical structure of the teeth and determine the number of elements in the enamel to predict the whitening procedure outcomes and make adjustments in post-procedural care. The aim of this study was to investigate the changes in the chemical composition of the dental enamel surface after the procedure of professional hygiene and the use of 35% hydrogen peroxide for teeth whitening as the main chemical component of the whitening system. To study the trace element composition of the dental enamel, the tooth surface was segmented into areas for microanalysis. The peculiarity consisted in that the studied areas differed from the right and left sides of the tooth, because the left side in the studied teeth was the control area, and the right side allowed us to compare and contrast the chemical component of enamel in each tooth separately, by comparing the findings. The results obtained have demonstrated that there is a change in the chemical composition of the enamel in the studied teeth. The change in chemical composition indicators significantly affects the change in clinical indicators, and the strength of clinical manifestations will depend on the features of functional and structural resistance of the dental enamel. We can state that changing in the number of elements can lead to increased sensitivity during the rehabilitation period throughout which the chemical composition of the dental enamel restores.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПолтавський державний медичний університетuk_UA
dc.subjectвідбілювання зубівuk_UA
dc.subjectколір зубівuk_UA
dc.subjectестетикаuk_UA
dc.subjectхімічний склад емаліuk_UA
dc.subjectперекис воднюuk_UA
dc.subjectteeth whiteninguk_UA
dc.subjecttooth colouruk_UA
dc.subjectaestheticsuk_UA
dc.subjectchemical composition of dental enameluk_UA
dc.subjecthydrogen peroxideuk_UA
dc.titleЕкспериментальне дослідження хімічного складу емалі зубів при проведенні професійного відбілювання з використанням перекису воднюuk_UA
dc.title.alternativeExperimental study of chemical composition of dental enamel during professional whitening using hydrogen peroxideuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.doi10.31718/2077–1096.21.3.155-
dc.subject.udc616.314.13-008.4-085uk_UA
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 3 (75)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvornik_Eksperimentalne_doslidzhennya.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.