Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17979
Title: Провідні напрями викладання судової медицини як дисципліни за вибором для здобувачів вищої медичної освіти
Authors: Черняк, Валентина Володимирівна
Дев'яткін, Олександр Євгенійович
Мустафіна, Галія Міркатівна
Малик, Наталія Ігорівна
Грінько, Руслана Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Провідні напрями викладання судової медицини як дисципліни за вибором для здобувачів вищої медичної освіти / В. В. Черняк, О. Є. Дев’яткін, Г. М. Мустафіна, Н. І. Малик, Р. М. Грінько // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 311–312.
Abstract: Висвітлено провідні напрями викладання дисциплін М1. «Судова медицина» і М1. «Судова медицина (стоматологія)», ураховуючи висновки аналізу попереднього викладацького досвіду, а також удосконалення методів навчання для здобувачів вищої освіти в майбутній професійній діяльності. Сучасні умови розвитку й реформування медичної галузі та специфіка викладання вибіркової дисципліни не зменшують важливість ґрунтовних знань, а також їх практичного застосування в професії лікаря. Засвоєння складових навчальної дисципліни і знання алгоритмів опису трупних явищ, ушкоджень, установлення ступеня тяжкості відповідно до правової регламентації при проведенні судово-медичної експертизи залишаються обов’язковими складовими дисципліни й необхідними для подальшого застосування в практичній діяльності медика. Під час вивчення судової медицини як дисципліни за вибором «М1. Судова медицина» здобувачі вищої медичної освіти чітко усвідомлюють цілі судово-медичних досліджень, а також достеменно розуміють шляхи вирішення експертних завдань.
The modern conditions of development and reform of the specifics of teaching elective discipline don’t diminish the importance of thorough knowledge, as well as their practical application in the medical profession. An assimilation of the components of the discsipline and knowledge of algorithms for describing cadaveric phenomena,injuries,establishing the degree of severity in accordance with the legal regulations during the forensic examination remain mandatory components of the discipline and necessary for further application in the practice. The applicants for higher medicak education, while studying forengic medicine, are clearly aware of the targets of forensic research, as well as have a good understanding of ways to solve expert problems.
Keywords: судова медицина
вибіркова дисципліна
судово-медичне дослідження
експертні завдання
здобувачі вищої освіти
forensic medicine
elective course
forensic medical examination
expert tasks
students
UDC: 378.001.1
ISBN: 978-966-182-661-7
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17979
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sudova_medycyna.pdf294,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.