Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18004
Title: Активізація науково-дослідної роботи студентів як умова підвищення якості підготовки медичних кадрів
Authors: Рибалов, Олег Васильович
Андріянова, Ольга Юріївна
Іваницька, Олена Сергіївна
Яценко, Ігор Володленович
Яценко, Павло Ігорович
Гаврильєв, Віктор Миколайович
Іваницький, Ігор Олексійович
Issue Date: 2021
Publisher: Харківська медична академія післядипломної освіти, ГО «Харківське обласне відділення асоціації стоматологів України»
Citation: Активізація науково-дослідної роботи студентів як умова підвищення якості підготовки медичних кадрів / О. В. Рибалов, О. Ю. Андріянова, О. С. Іваницька [та ін.] // Сучасні тенденції та перспективи розвитку стоматологічної освіти, науки та практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16‒17 квітня 2021 р. : зб. наук. праць. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2021. – С. 78–80.
Abstract: Метою дослідження є удосконалення сучасного навчального контенту завдяки залученню здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи. Матеріали і методи: в ході дослідження використовували порівняльний аналіз, бібліографічний, описовий методи, проводили анонімне анкетування студентів. Висновки. Таким чином, правильно організована науково-дослідна робота здобувачів вищої медичної освіти повинна гармонійно взаємодіяти з іншими формами навчально-виховного процесу, забезпечувати не тільки міцні та свідомо засвоєні знання, а й розвивати у студентів здатність до творчого осмислення навчального матеріалу, застосування його в практичній діяльності, формувати самосвідомість, розвивати інтерес до науки, виховувати ініціативу, організованість, наполегливість. Наукова робота є дієвим засобом мотивування молодих людей до здобуття ними професійно-орієнтованих умінь і навичок.
Keywords: науково-дослідна робота
здобувачі вищої медичної освіти
UDC: 378.147 : 61
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18004
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Intensification_of_students'_research_work_as_a_condition.PDF319,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.