Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18007
Title: Технології практико-орієнтованого навчання майбутніх парамедиків на кафедрі медицини катастроф та військової медицини
Authors: Гордієнко, Людмила Петрівна
Кока, Володимир Миколайович
Полив'яна, Олександра Анатоліївна
Issue Date: 2022
Publisher: МОЗ України, Полтавський державний медичний університет, ТОВ "АСМІ"
Citation: Гордієнко Л. П. Технології практико-орієнтованого навчання майбутніх парамедиків на кафедрі медицини катастроф та військової медицини / Л. П. Гордієнко, В. М. Кока, О. А. Полив’яна // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Потава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 73–74.
Abstract: У збірнику опубліковані статті, присвячені питанням застосування у закладах вищої освіти інноваційних методів і прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти; впровадження у систему освіти новітніх технологій та технічних засобів навчання, науково-методичного супроводу; розвитку та вдосконалення дистанційних технологій у навчальному процесі; використання досвіду зарубіжних медичних закладів як складової реформування вищої медичної освіти з метою досягнення високого рівня професійної компетентності лікарів. Розкрито сутність і переваги використання практико-орієнтованих технологій, зокрема симуляційного навчання, у підготовці парамедиків. Нові підходи до медичної освіти підвищують інтерес до процесу навчання істали важливою частиною підвищення професійної майстерності.
The article describes the content and advantages of using of practice-oriented technologies, in particular simulation training, in the training of paramedics. New approaches to medical education increase interest in the learning process and are an important part of improving the professionalism
Keywords: практико-орієнтоване навчання
парамедик
симуляція
професійна підготовка
practice-oriented training
paramedic
simulation
professional training
UDC: 378.001.1
ISBN: 978-966-182-661-7
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18007
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.03.PDMU_konf_HKP.pdf293,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.