Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18020
Title: Особистісно-орієнтовний підхід до навчального процесу
Authors: Соколенко, Валентина Миколаївна
Шарлай, Наталія Миколаївна
Єрошенко, Галина Анатоліївна
Шевченко, Костянтин Васильович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський університет економіки і торгівлі
Citation: Особистісно-орієнтовний підхід до навчального процесу / В. М. Соколенко, Н. М. Шарлай, Г. А. Єрошенко, К. В. Шевченко // II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» : зб. тез доп. (електронне видання), (м. Полтава, 22–23 лютого 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 60–64.
Abstract: Особистісно-орієнтовний підхід до навчального процесу ґрунтується на вміннях планувати освітній процес, самостійно підходити до вирішення професійно-педагогічних завдань на основі аналізу ситуації, чітко виконувати заплановане, здійс нюючи необхідну корекцію відповідно до одержаних резуль татів. З метою розвитку в студентів цих умінь процес педаго гічної підготовки у ЗВО має відповідати завданням і реаліям системі навчання. Насправді ж вивчення педагогічних дисцип лін та одержання практичних умінь і навичок не завжди дає студентам можливість уявити процес професійно-педагогічної діяльності в конкретних ситуаціях, оскільки його неможливо достеменно відтворити під час навчання.
Keywords: заклад вищої освіти
jсобистісно-орієнтоване навчання
технології навчання
ISSN: 978-966-184-425-3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18020
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osobennostno_oriyentirovniy_ pídkhíd.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.