Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18029
Title: Співвідношення СА/Р – індикатор стійкості емалі до ураження каріозним процесом
Authors: Клітинська, О. В.
Зорівчак, Т. І.
Шетеля, В. В.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Клітинська О. В. Співвідношення СА/Р – індикатор стійкості емалі до ураження каріозним процесом : матеріали Всеукр. міждисциплінарної наук.-практ. конф. з міжнар. участю «УМСА – століття інноваційних напрямків та наукових досягнень (до 100-річчя заснування УМСА)», (м. Полтава, 8 жовтня 2021 р.) / О. В. Клітинська, Т. І. Зорівчак, В. В.Шетеля // Український стоматологічний альманах. – 2021. – № 3 (дод.). – С. 39–40.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18029
Appears in Collections:Український стоматологічний альманах, 2021, № 3 (дод.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klitynska_Spivvidnoshennia_SAR.pdf269,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.