Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18051
Title: Корекція порушень згортання крові у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію I-IIстадії - ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Other Titles: The violation correction of blood coagulation of patients with the discirculatory encephalopathia mist. Which are the liquidators of the chernobyl atomic electric power plant damage consequences.
Authors: Міщенко, Віталій Петрович
Грицай, Наталія Миколаївна
Литвиненко, Наталія Володимирівна
Mischenko, V. P.
Gritsay, N. N.
Litvinenko, N. V.
Issue Date: 1997
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Міщенко В. П. Корекція порушень згортання крові у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію I-IIстадії – ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / В. П. Міщенко, Н. М. Грицай, Н. В. Литвиненко // Проблеми екології та медицини. – 1997. – Т. 1, № 1-2. – С. 56–58.
Abstract: При дії малих доз у-опромінення на організм провідне значення набувають процеси ліпідно-білкової взаємодії в мембранах, що приводить до змін активно­сти мембранно-зв’язаних ферментів, коливанню рівня вторинних месенжерів (циклічних нуклеотидів), пору­шенню проникності мембран - тобто, до функціональних та структурних змін. Існує твердження, що головний мозок, який належить до ка­тегорії радіорезистентних органів, під впливом у- опромінення усе ж таки вражається первинно та страждає вторинно за рахунок гемодисциркуляторних змін - у хворих розвивається дисциркуляторна енцефалопагія (ДЕ). Стан тривалого компенсаційного на­ пруження та його зрив потребують безперервної мобілізації захисних систем организму і мають місце не тільки у людей, які перенесли гостру чи хронічну променеву хворобу, але й після “субклінічної” форми променевого ураження при дії малих доз іонізуючого випромінювання ІВ (до 0,2 Гр) у ліквідаторів наслідків аварії (ЛНА) на ЧАЕС.
It is stated, th at in th e process th e discirculatory encephalopathia I-H st. developm ent of the C hernobyl atom ic pow er plant dam age consequences liquidators with the low doses of the radiaton influence (up to 0,2 Gy) a t th e rem ote period of tim e th e activation of th e fibrinolisis process delays, hypocoagulation begins. D uring th e parenteral injection in a dose of 10 m g Tim alin stir up fibrinolitic systems. This effect is m axim um by the third m onth and disappear by th e sixth m onth after the use of his preparation. Given results allow us to use Timalin in treatm ent courses two times a year with the aim of the correction of the homeostasic violations.
UDC: 16.08.009-818.9-08
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18051
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AES_1997.pdf337,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.