Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18127
Title: Особливості стоматологічного статусу пацієнток з раком молочних залоз
Authors: Бойченко, Ольга Миколаївна
Іваницький, Ігор Олексійович
Іваницька, Олена Сергіївна
Буханченко, Ольга Петрівна
Гаврильєв, Віктор Миколайович
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет, Асоціація стоматологів України, Українська асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів, Всеукраїнська асоціація щелепно-лицевої хірургії, Українська асоціація стоматологічної освіти
Citation: Особливості стоматологічного статусу пацієнток з раком молочних залоз / О. М. Бойченко, І. О. Іваницький, О. С. Іваницька [та ін.] // Мультидисциплінарний підхід в профілактиці діагностиці і лікуванні онкологічних захворювань голови та шиї : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 29 вересня 2021 р. ‒ Полтава, 2021. ‒ С. 4‒6.
Abstract: Мета дослідження ‒ комплексна оцінка стоматологічного статусу з поглибленим вивченням стану тканин пародонту пацієнток з раком молочних залоз (РМЗ) на етапі проведення комбінованого лікування. В розвитку стоматологічної патології у пацієнток з РМЗ мають значення значна кількість негативних факторів, серед яких найбільш визначними є антипроліферативна дія протипухлинної терапії на тканини порожнини рота, пряма токсична дія цитостатику на слизову оболонку та пародонт, пригнічення секреторної активності слинних залоз, супресія місцевих імунних реакцій цими препаратами, активація опортуністичної мікрофлори ротової порожнини, первинна та вторинна депресія системи імунітету метаболітами пухлини тощо. Висока агресивність патологічних процесів на слизовій оболонці порожнини рота, в твердих тканинах зубів та пародонті у онкологічних пацієнтів підвищує потребу цього контингенту хворих в лікувально-профілактичних і реабілітаційних стоматологічних заходах терапевтичного, хірургічного та ортопедичного профілю.
Keywords: стоматологічний статус
комбіноване лікування
онкологічні пацієнти
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18127
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Features_of_the_dental_status_of_patients_with_breast_cancer.pdf2,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.