Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18182
Title: Холістичний підхід до збереження здоров’я молодого покоління
Authors: Шепітько, Володимир Іванович
Борута, Наталія Володимирівна
Стецук, Євген Валерійович
Якушко, Олена Святославівна
Левченко, Ольга Анатоліївна
Issue Date: 2022
Publisher: International science group
Citation: Холістичний підхід до збереження здоров’я молодого покоління / В. І. Шепітько, Н. В. Борута, Є. В. Стецук [та ін.] // Proceedings of the ХV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», Madrid, Spain 19–22 April. – Madrid, 2022. – P. 470–473.
Abstract: Таким чином, підсумовуючи, можна стверджувати, що накопичений науковий потенціал дозволить успішно вирішити завдання, спрямовані на розробку системи формування здоров’язбережувального світогляду сучасної молоді та здоров’яорієнтованого супроводу навчально-виховного процесу в цілому.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18182
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holistuchnuy_pidhid_do_zbereqenna_zdorova.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.