Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18196
Title: Медіаграмотність як складова «soft skills» здобувача вищої медичної освіти
Authors: Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Кузьменко, Наталія Валентинівна
Петров, Євген Євгенович
Бурмак, Юрій Григорович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Медіаграмотність як складова «soft skills» здобувача вищої медичної освіти / Т. А. Іваницька, Н. В. Кузьменко, Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.- наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 109–110.
Abstract: Актуальність. У сучасних умовах освітнього простору невідʼємною складовою навчального процесу став компетентнісно орієнтований підхід [1]. Цей принцип навчання базується на переорієнтації освітньої системи з надання знань і опанування вмінь і навичок до формування компетентних особистостей, здатних використовувати набутий досвід в умовах, що швидко змінюються, спроможних до самонавчання впродовж усього життя. Поняття "компетентності" виходить за межі традиційної схеми "знання-уміння-навички» і передбачає здатність спеціаліста певної сфери діяльності використовувати в конкретній ситуації знання й уміння, навчальний і життєвий досвід, оволодіння методами пошуку й обробки необхідної інформації, бачити проблеми і способи їх розв’язання, само ефективність, а також розуміння необхідності навчатися впродовж усього життя
Keywords: медіаграмотність
soft skills
медична освіта
компетентнісно орієнтований підхід
UDC: 378.001.1
ISBN: 978-966-182-661-7
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18196
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mediahramotnist_yak_skladova_«soft skills».pdf6,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.