Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18199
Title: Застосування інноваційних методів навчання на кафедрі педіатрії № 2
Authors: Танянська, Світлана Михайлівна
Коленко, Ірина Олексіївна
Кузьменко, Наталія Валентинівна
Танянська, Валерія Євгеніївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Застосування інноваційних методів навчання на кафедрі педіатрії № 2 / С. М. Танянська, І. О. Коленко, Н. В. Кузьменко, В. Є. Танянська // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.- наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 290–291.
Abstract: Вимоги, зумовлені вступом нашої країни до єдиного європейського і світового простору й реформуванням сис теми медичної освіти, ставлять перед викладачами складні завдання щодо підготовки майбутніх фахівців [1]. Провідна мета такої підготовки – формування спеціаліста з якісною теоретичною й практичною підготовкою, який досконало володіє своєю спеціальністю. Це зумовлює впровадження в навчальний процес нових форм і методів навчання, що сприяють його інтенсифікації, стимуляції в студентів мотивації до навчання, формуванню в майбут ніх спеціалістів навичок самостійної й творчої роботи. Але в умовах запровадженого карантину через пандемію COVID-19 постали нові вимоги до навчання здобувачів вищої освіти як майбутніх фахівців [2;6]. У зв’язку з цим зросла необхідність використання новітніх дистанційних технологій у проведенні практичних занять, підготовці й проведенні лекцій зі здобувачами вищої освіти із застосуванням сучасних технологій навчання [2;4].
Keywords: кафедра
дистанційне навчання
студенти
UDC: 378.001.1
ISBN: 978-966-182-661-7
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18199
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zastosuvannia_innovatsiinykh.pdf6,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.