Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18205
Title: Вивчення кількісних і якісних показників Ki-67 та CD 68+ моноцитопоезу щурів в експерименті
Authors: Мартиненко, Роман Віталійович
Шепітько, Володимир Іванович
Борута, Наталія Володимирівна
Вільхова, Олена Вікторівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Вивчення кількісних і якісних показників Ki-67 та CD 68+ моноцитопоезу щурів в експерименті / Р. В. Мартиненко, В. І. Шепітько, Н. В. Борута, О. В. Вільхова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація органів людини та тварин в нормі, при патології та за умов корекції», присвячена 100-річчю з дня народження професора І. О. Жутаєва, м. Полтава, Україна,14 квітня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 33–34.
Abstract: При гістологічному вивченні напівтонких зрізів червоного кісткового мозку щурів було встановлено: стромальний компонент утворений кістковими балками, а мікрооточення для гемопоетичних клітин складали ретикулярні клітини. Морфологічна ідентифікація клітин моноцитарної лінії була можлива від монобластної стадії. У результаті проведеного імуногістологічного дослідження було виявлено, що клітини на ранніх стадіях моноцитопоезу мали вищу експресію Ki-67 у порівнянні з диференційованими клітинами, а моноцити CD68+мали абсолютно невиражену ступінь експресії до Ki-67.
UDC: 616.71-018.46:599.323.4:612.08
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18205
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Study_of_quantitative_and_qualitative_indicators.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.