Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18208
Title: Динаміка CD68+ макрофагів інтерстиційного простору сім`яників щурів при тривалій блокаді синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном
Authors: Стецук, Євген Валерійович
Шепітько, Володимир Іванович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Динаміка CD68+ макрофагів інтерстиційного простору сім`яників щурів при тривалій блокаді синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном / Є. В. Стецук, В. І. Шепітько // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація органів людини та тварин в нормі, при патології та за умов корекції», присвячена 100-річчю з дня народження професора І. О. Жутаєва, м. Полтава, Україна,14 квітня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 47–48.
Abstract: Після проведення статистичного аналізу кореляційних співвідношень між активністю ферментів циклу оксиду азоту, продукцією Sar та розповсюдженістю рецептора CD68+ у інтерстиції та судинах сім’яників на 30 день були встановлені наступні статистично значущі кореляційні співвідношення: 1. Існує сильний прямо пропорційний зв’язок між активністю iNOS та розповсюдженістю рецептора CD68+ у інтерстиції сім’яників. 2. Встановлено наявність сильного обернено пропорціного зв’язку між активністю Arg та розповсюдженістю рецептора CD68+ у інтерстиції сім’яників. На 90 день були встановлені наступні статистично значущі кореляційні співвідношення: 1. Зв’язок між активністю iNOS розповсюдженістю рецептора CD68+ у інтерстиції сім’яників є сильним прямо пропорційним. 2. Зв’язок між активністю iNOS розповсюдженістю рецептора CD68+ у судинах сім’яників є сильним обернено пропорційним. 3. Продукція Sar обернено пропорційна розповсюдженості рецептора CD68+ у судинах сім’яників.4. Продукція Sar знаходиться у прямій сильній кореляційній залежності від розповсюдженості рецептора CD68+ у інтерстиції сім’яників. На 180 день були встановлені наступні статистично значущі кореляційні співвідношення: Продукція Sar має прямо пропорційну сильну кореляціну залежність від розповсюдженості рецептора CD68+ у інтерстиції сім’яників.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18208
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dynamics_of_cd68.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.