Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18219
Title: Роль засвоєння практичних навичок з гістології, цитології та ембріології у формуванні професійних компетенцій здобувачів-медиків
Authors: Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Пелипенко, Лариса Борисівна
Якушко, Олена Святославівна
Волошина, Олена Валеріївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Роль засвоєння практичних навичок з гістології, цитології та ембріології у формуванні професійних компетенцій здобувачів-медиків / О. Д. Лисаченко, Л. Б. Пелипенко, О. С. Якушко, О. В. Волошина // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація органів людини та тварин в нормі, при патології та за умов корекції», присвячена 100-річчю з дня народження професора І. О. Жутаєва, м. Полтава, Україна,14 квітня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 78–79.
Abstract: Якісне засвоєння практичних навичок на заняттях з гістології, цитології та ембріології сприяє більш глибокому вивченню дисципліни, заохочує здобувачів до участі в наукових гуртках та створення наочних засобів навчання (гістологічних препаратів, презентацій, відеофільмів), розвиває творчу індивідуальність і здатність до сприйняття інновацій та відіграє суттєву роль в досягненні професіоналізму майбутніх медиків.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18219
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.