Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18240
Title: Перспективи використання лазерної допплерівської флоуметрії для оцінки шкірної мікроциркуляції крові при цукровому діабеті
Authors: Шаєнко, Златослава Олексіївна
Лігоненко, Олексій Вікторович
Issue Date: 2021
Publisher: Буковинський державний медичний університет, Заславський О. Ю.
Citation: Шаєнко З. О. Перспективи використання лазерної допплерівської флоуметрії для оцінки шкірної мікроциркуляції крові при цукровому діабеті / З. О. Шаєнко, О. В. Лігоненко // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2021. – Т. 17, № 8. – С. 613–618.
Abstract: В статті розглянуті наукові та клінічні аспекти лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ) у діагностиці стану мікроциркуляторного русла при цукровому діабеті (ЦД). ЛДФ — неінвазивний кількісний метод оцінки мікроциркуляції. Його можливості включають аналіз мікроциркуляторних ритмів і функціональне тестування з різними видами провокаційних проб, що забезпечує дослідження стану регуляторних механізмів мікроциркуляції. Труднощі вивчення мікроциркуляції зумовлені дуже малими розмірами мікросудин. Профілактика та лікування різних порушень мікроциркуляції є однією з найважливіших проблем медичної практики. Результати деяких досліджень свідчать про те, що порушення мікроциркуляції не тільки є патогенетичною ланкою в розвитку ускладнень, а й спостерігаються в пацієнтів із ранніми порушеннями вуглеводного обміну і можуть передувати маніфестації ЦД. Використання ЛДФ у наукових дослідженнях дозволить виявити характерні для ЦД зміни функціонування мікроциркуляторного русла. Можливість проведення неінвазивної кількісної оцінки стану мікроциркуляторного кровотоку в реальному часі та відносна простота використання пояснюють високу популярність ЛДФ у наукових дослідженнях та роблять цей метод перспективним для застосування в клінічній практиці. Даний метод може мати важливе діагностичне значення для дослідження стану різних рівнів регуляції мікроциркуляторного русла та динамічного спостереження й контролю ефективності лікування, що призначається. Комплексне застосування ЛДФ щодо виявлення ризику розвитку синдрому діабетичної стопи дозволить персоніфікувати терапію цукрового діабету. Даний метод є найбільш перспективним при вивченні мікроциркуляції в рамках ранньої діагностики ЦД та його ускладнень, уточненні ризику розвитку ускладнень, моніторингу ефективності лікування. Розробка оптимальних методик оцінки мікроциркуляції є передумовою подальших досліджень.
Keywords: мікроциркуляція
лазерна допплерівська флоуметрія
цукровий діабет
UDC: 616-073.48:616.5-018:616-005:616-008.8/9:616.379-008.64
ISSN: 2224-0721
DOI: 10.22141/2224-0721.17.8.2021.246793
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18240
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246793_Article_Text_569463.pdf3,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.