Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18255
Title: Формування лідерських навичок майбутніх фахівців у закладах вищої і фахової передвищої освіти
Other Titles: Formation of leadership skills of future professionals in institutions of higher and professional preliminary education
Authors: Стрельніков, Віктор
Лебедик, Леся
Вонсович, Лідія Пантелеймонівна
Strelnikov, Viktor
Lebedyk, Lesya
Vonsovych, Lidiia
Issue Date: 2021
Publisher: Kramatorsk CORD “Printing House” 2021
Citation: Стрельніков В. Формування лідерських навичок майбутніх фахівців у закладах вищої і фахової передвищої освіти / В. Стрельніков, Л. Лебедик, Л. Вонсович // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – 2021. – № 1 (100). – С. 34–44.
Abstract: Державна програма розвитку закладів вищої і фахової передвищої освіти ставить метою набуття майбутніми фахівцями здатності ефективного реагування на світову тенденцію переходу від індустріальної моделі розвитку до інформаційної, що викликає зміни мети, змісту, функцій і завдань діяльності сучасного фахівця. Це вимагає належної підготовки фахівця-професіонала, який, окрім фахової підготовки, володіє комплексом лідерських навичок. Важливе значення мають інноваційне мислення, організаторські здібності, комунікативні навички, ініціативність, рішучість, дисциплінованість тощо. Підготовку до лідерства у колективі розглядаємо як соціально-педагогічну систему, що сприяє опануванню студентами трьома базовими навичками: проведенні діагностування розвитку колективу працівників, гнучкістю й партнерством. Формування означених лідерських навичок у студентів зможе у майбутньому забезпечити Україну висококваліфікованими конкурентоздатними фахівцями.
Keywords: leader
leadership
leadership skills
future professionals
institutions of higher and professional higher education
UDC: 371.13
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18255
Appears in Collections:Наукові праці. Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vonsovich_1.pdf2,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.