Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18258
Title: Тенденції сучасної медичної освіти
Authors: Дворник, Валентин Миколайович
Кузь, Гельфіра Маліківна
Єрис, Любов Борисівна
Тесленко, Олександра Іванівна
Кузь, Віталій Сергійович
Dvornyk, V. M.
Kuz, H. M.
Jerys, L. B.
Teslenko, O. I.
Kuz, V. S.
Issue Date: Mar-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Тенденції сучасної медичної освіти / В. М. Дворник, Г. М. Кузь, Л. Б. Єрис, О. І. Тесленко, В. С. Кузь // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 88–89.
Abstract: Гпобалізація в освіті веде до розширення академічної мобільності, уніфікації навчальних планів і методів навчання, стрімкого розвитку дистанційного навчання, використання нових форм у освіті, що сприяє інтеграції медичної науки України в єдиний європейський простір.
Globalization in education leads to the growth of academic mobility, unification of curricula and teaching methods, widespread use of distance education, the use of new forms in education, which contributes to the integration of medical science of Ukraine into a single European space.
Keywords: глобалізація
інтеграція
мобільність
медична освіта
globalization
integration
mobility
medical education
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18258
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією
Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tendentsiy_suchasnoyi_medychnoyi_osvity.pdf77,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.