Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18262
Title: Впровадження інформаційних технологій під час вивчення оториноларингології
Authors: Безшапочний, Сергій Борисович
Зачепило, Світлана Вікторівна
Гасюк, Юрій Анатолійович
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Безшапочний С. Б. Впровадження інформаційних технологій під час вивчення оториноларингології / С. Б. Безшапочний, С. В. Зачепило, Ю. А. Гасюк // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 22–25.
Abstract: Стаття присвячена впровадженню інформаційних технологій в систему вищої медичної освіти України. Описані інформаційні технології, які використовуються на кафедрі оториноларингології з офтальмологією ПДМУ під час практичних занять та лекцій. Інформатизація освіти як один із пріоритетних напрямів розвитку сучасного суспільства, дозволяє покращити організацію процесу навчання здобувачів вищої освіти, раціонально організувати їхню пізнавальну діяльність, використовувати сучасні технології з метою індивідуалізації навчального процесу.
The article is devoted to the introduction of information technology in the system of higher medical education in Ukraine. The information technologies used at the Department of Otorhinolaryngology with Ophthalmology of PSMU during practical classes and lectures are described. Informatization of education, as one of the priority areas of modern society, allows to improve the organization of the learning process of higher education institutions, rationally organize their cognitive activities, use modern technologies to individualize the learning process.
Keywords: інформатизація освіти
інформаційні технології
навчально-методичний комплекс
informatization of education
information technologies
educational and methodical complex
UDC: 611.85/.86:378.147
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18262
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezshapochnyi_Vprovadzhennia_informatsiinykh.pdf567,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.