Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18268
Title: Folkloryzm w wychowaniu dziecka w kontekście zjawiska unifikacji kulturowej
Authors: Boczar, Janusz
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Boczar J. Folkloryzm w wychowaniu dziecka w kontekście zjawiska unifikacji kulturowej / J. Boczar // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 39–44.
Abstract: W niniejszym artykule podkreślony został wychowawczy walor folkloru, mianowicie walor różnicujący i adresujący w kontekście zjawiska unifikacji kulturowej, czyli fenomenu upodabniania kulturowego, jaki wyraźnie zauważamy w dzisiejszym świecie.
Keywords: wychowanie
kultura
cywilizacja
folklor
unifikacja
folkloryzm
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18268
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boczar_Folkloryzm.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.