Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18314
Title: Сучасні форми і методи організації викладання медичної біології
Authors: Єрошенко, Галина Анатоліївна
Ваценко, Анжела Володимирівна
Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна
Передерій, Ніна Олександрівна
Рябушко, Олена Борисівна
Кінаш, Оксана В'ячеславівна
Клепець, Олена Вікторівна
Шевченко, Костянтин Васильович
Григоренко, Альона Сергіївна
Донець, Ілона Миколаївна
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Сучасні форми і методи організації викладання медичної біології / Г. А. Єрошенко, А. В. Ваценко, Н. А. Улановська-Циба [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 129–133.
Abstract: Ефективність підготовки майбутніх фахівців залежить від впровадження в навчальний процес різноманітних форм і методів організації навчання. Викладання медичної біології майбутнім медикам відбувається відповідно нормативним документам та навчально-методичним матеріалам, що забезпечує виконання здобувачами освіти робочої програми освітньої компоненти. Поєднання класичних форм і методів навчання з сучасними технологіями підвищують мотивацію та активізують освітню діяльність.
The effectiveness of training future professionals depends on the introduction into the educational process of various training forms and methods. The teaching of medical biology to future physicians takes place in accordance with normative documents and educational and methodical materials, which ensures the implementation of the working program of the educational component by students. The combination of classical forms and methods of teaching with modern technologies increases motivation and intensifies educational activities.
Keywords: вища медична освіта
медична біологія
актуальні проблеми
навчально-методична робота
методика опитування
тестування
higher medical education
medical biology
actual problems
teaching methodology
methods of questioning
testing
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18314
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasni_formy.pdf576,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.