Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18327
Title: Вплив поліморфізму деяких генів раас і ppary на біохімічні маркери метаболічного синдрому і асоційованих з ним захворювань серцево- судинної системи
Authors: Кайдашев, Ігор Петрович
Расін, Михайло Сахнович
Борзих, Оксана Анатоліївна
Савченко, Людмила Гаврилівна
Мормоль, Ірина Анатоліївна
Лавренко, Анна Володимирівна
Шликова, Оксана Анатоліївна
Якимишина, Лариса Іллівна
Герасименко, Наталія Дмитрівна
Issue Date: 2010
Citation: Вплив поліморфізму деяких генів РААС і PPARy на біохімічні маркери метаболічного синдрому і асоційованих з ним захворювань серцево- судинної системи / І. П. Кайдашев, М. С. Расін, О. А. Борзих [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : зб. матеріалів конф., м. Тернопіль 17 червня 2010 р. – Тернопіль, 2010. – С. 27–28.
Abstract: Останнє десятиліття характеризується зростаючим інтересом до ролі поліморфізму генів регуляторних білків у розвитку внутрішніх захворювань і в індивідуалізації фармакотерапії. Особлива увага в розвитку метаболічного синдрому (МС) і його «похідних»: артеріальної гіпертензії (АГ), атеросклерозу (АС) і цукрового діабету 2 типу (СД2), є вивчення поліморфізму білків системи ренін-ангіотензин-альдостерон (РААС) і ядерних транскрипційних факторів: так званих «рецепторів, що активують проліферацію пероксисом» (peroxysome proiterator-activated receptors, PPARs). Метою роботи є вивчення поширення поліморфізму (ПМ) генів А2Р1 (А1166С), АПФ (І/D) і PPARy (Лро12Ала) і сполучень поліморфних варіантів гена А2Р1 і PPARy у чоловіків у віці 40-65 років і вплив ПМ на біохімічні і патофізіологічні прояви метаболічного синдрому (МС): загального холестерину, холестерину ЛПВЩ і тригліцеридів плазми крові. Методи дослідження: ліпіди і глюкозу крові визначали стандартними методами. Поліморфізм зазначених генів вивчали методом полімеразної ланцюгової реакції з наступним рестрикційним аналізом.
UDC: 616.1-008.9:575
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18327
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vplyv_ polimorfizmu.pdf259,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.