Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18353
Title: Дисципліна «Анатомія і Фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини» – перший крок до формування клінічного мислення майбутніх зубних техніків
Authors: Білаш, Сергій Михайлович
Олійніченко, Ярина Олександрівна
Проніна, Олена Миколаївна
Коптев, Михайло Миколайович
Пирог-Заказнікова, Ангеліна Валеріївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Дисципліна «Анатомія і Фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини» – перший крок до формування клінічного мислення майбутніх зубних техніків / С. М. Білаш, Я. О. Олійніченко, О. М. Проніна [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 28–29.
Abstract: Клінічне мислення відіграє важливу роль у професійній підготовці майбутніх зубних техніків. У статті описано сучасні інноваційні методи навчання, які сприяють формуванню клінічного мислення в студентів, які навчаються за освітньою програмою «Стоматологія ортопедична».
Clinical thinking plays an important role in the training of future dental technicians. The article describes the modern innovative teaching techniques that contribute to the formation of the clinical thinking in students which are studying following the educational program Orthopedic Dentistry.
Keywords: зубні техніки
клінічне мислення
інноваційні методики навчання
медичний коледж
dental technicians
innovative teaching methods
clinical thinking
medical college
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18353
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilash_Disciplina_anatomiya.pdf56,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.