Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18373
Title: Використання інтерактивних технологій з метою формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів в умовах дистанційного навчання
Authors: Мелащенко, Олена Іванівна
Зюзіна, Лариса Степанівна
Козакевич, Вероніка Клавдіївна
Козакевич, Олена Борисівна
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Використання інтерактивних технологій з метою формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів в умовах дистанційного навчання / О. І. Мелащенко, Л. С. Зюзіна, В. К. Козакевич, О. Б. Козакевич // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 226–230.
Abstract: Під час дистанційної форми навчання, для покращення формування комунікативної компетентності при вивченні пропедевтики педіатрії, під час проведення практичних занять в «on-line» форматі використовувались інтерактивні технології навчання. Це сприяло розвитку навички встановлювати і підтримувати контакт з партнером зі спілкування та використовувати професійну лексику, вмінню знаходити оптимальний вихід з проблемних ситуацій в ході професійної комунікації, зростанню комунікативної толерантності, соціально-комунікативної компетентності та зниженню емоційних барʼєрів у спілкуванні.
During distance studing process, for interactive learning technologies were used to improve the formation of communicative competence in the study of propaedeutics of pediatrics, in holding practical classes in the "on-line" format. This optimized the development of the ability to establish and maintain contact with a communication partner and usage professional vocabulary, the ability to find the best way out of difficult situations in professional communication, increase communicative tolerance, social communication competence and reduce emotional barriers in communication.
Keywords: дистанційна освіта
пропедевтика педіатрії
інтерактивні технології
комунікативна компетентність
distance education
propaedeutics of pediatrics
interactive technologies
communicative competence
UDC: 378.147:614.25
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18373
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannia_interaktyvnykh_tekhnolohii.pdf575,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.