Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18374
Title: Контроль якості знань з української мови як іноземної у студентів віддідення довузівської підготовки
Authors: Мельниченко, Т. Є.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Мельниченко Т. Є. Контроль якості знань з української мови як іноземної у студентів віддідення довузівської підготовки / Т. Є. Мельниченко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 230–234.
Abstract: Стаття присвячується аналізу та систематизації різних форм контролю рівня знань іноземних студентів з української мови як іноземної на початковому етапі навчання. Відзначається ефективність тестового контролю для формування інтересу до предмета, ставлення до навчання і формування таких якостей, як самостійність, ініціативність, працьовитість. Визначено вимоги до тестового контролю, описані його функції, форми та види, Аналізується доцільність використання тестів у навчанні української мови. Вказуються переваги та недоліки комп'ютерного тестування, яке активно використовується у зв'язку з бурхливим розвитком техніки та інформаційно-комунікативних технологій.
Keywords: іноземний студент
початковий рівень
контроль
письмовий контроль
тестові завдання
тест
рівень знань
мовленнєва компетенція
foreign student
written control
concept of foreigners’ language training
Elementary level
test
level of knowledge
speech competence
UDC: 378. 14-057.632
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18374
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnychenko_Kontrol_iakosti.pdf569,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.