Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18376
Title: Вивчення поліморфізму гена ППАР-Г серед осіб з метаболічним синдромом
Authors: Кайдашев, Ігор Петрович
Куценко, Лариса Олександрівна
Шликова, Оксана Анатоліївна
Беркало, Любов Володимирівна
Солохіна, Інга Леонідівна
Issue Date: 2008
Publisher: Академія медичних наук України
Citation: Вивчення поліморфізму гена ППАР-Г серед осіб з метаболічним синдромом / І. П. Кайдашев, Л. О. Куценко, О. А. Шликова, Л. В. Беркало, І. Л. Солохіна // ІV З’їзд медичних генетиків України з міжнародною участю, м. Львів, 9–11 жовтня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 98.
Abstract: В останні роки встановлена суттєва роль у розвитку метаболічного синдрому (МС) ядерних транскрипцій­ них факторів - рецепторів, що активують проліферацію пероксисом (ППАР). Наявність деяких мутантних генів ППАР супроводжується розвитком тяжкої інсулінорезистентності з дисліпідемією та артеріальною гіпертен­ зією. Тому, метою нашої роботи було вивчення полімор­ фізму гена ППАР-у2 в українській популяції хворих із дисліпідемією для уточнення патогенетичних механіз­ мів захворювань та покращення якості молекулярної діагностики
Keywords: поліморфізм гена ППАР-Г
метаболічний синдром
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18376
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvchennya_ polimorfizmu.pdf1,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.