Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18391
Title: Фармакогенетичний підхід в лікуванні гіпертонічної хвороби кандесартаном
Authors: Якимішина, Лариса Іллівна
Расін, Михайло Сахнович
Шликова, Оксана Анатоліївна
Кайдашев, Ігор Петрович
Issue Date: 2008
Publisher: Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Citation: Фармакогенетичний підхід в лікуванні гіпертонічної хвороби кандесартаном / Л. І. Якимішина, М. С. Расін, О. А. Шликова, І. П. Кайдашев // ІV З’їзд медичних генетиків України з міжнародною участю, м. Львів, 9–11 жовтня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 107.
Abstract: Загальновизнана роль генетичних детермінант в роз­витку і становленні артеріальної гіпертензії обумовлює актуальність наукового пошуку по дослідженню мож­ливих асоціацій поліморфних маркерів, зокрема нон­сенс мутації А1166С, з тяжкістю захворювання і уразкою органів мішеней. Визначення вагомої ролі генетичних факторів в патогенезі артеріальної гіпертензії висвітлило актуальність проблеми генетичної ва­ріації (поліморфізму) генів по відношенню до фармако­терапії. Висока селективність препаратів, які блокують рецептори ангіотензину II (зокрема, препарат кандесартан) висуває проблему різної чутливості до них у людей з генетичними варіантами будови гена АТ ІР.
Keywords: артеріальна гіпертензія
кандесартан
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18391
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Farmakohenetychnyy _pidkhid.pdf145,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.