Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18396
Title: Особливості перекладу англійської медичної літератури
Authors: Нестеренко, Н. В.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Нестеренко Н. В. Особливості перекладу англійської медичної літератури / Н. В. Нестеренко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 242–245.
Abstract: У статті розглянуто особливості перекладу медичної літератури. Визначено, що складнощі перекладу залежать від засобів словотворення медичних термінів за допомогою латинських та грецьких терміноелементів, шляхом афіксації, конверсії, абревіації, скорочень. Встановленні засоби запозичень медичних термінів з латинської, грецької, французької та німецької мов. Проаналізовано особливості перекладу «хибних друзів перекладача».
Keywords: медицина
термінологія
афікси
словоскладання
абревіація
«хибні друзі перекладача»
UDC: 811.111-03
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18396
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesterenko_Osoblyvosti_perekladu.pdf568,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.