Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18408
Title: Спосіб комплексного підходу до лікування хворих на ренопаренхімну артеріальну гіпертензію з урахуванням генотипу на фоні хронічного пієлонефриту
Authors: Кайдашев, Ігор Петрович
Борзих, Оксана Анатоліївна
Мормоль, Ірина Анатоліївна
Шликова, Оксана Анатоліївна
Issue Date: 2011
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. 59186 UA МПК (2011.01) A 61К 48/00. Спосіб комплексного підходу до лікування хворих на ренопаренхімну артеріальну гіпертензію з урахуванням генотипу на фоні хронічного пієлонефриту / Кайдашев І. П., Борзих О. А., Мормоль І. А., Шликова О. А. ; заявник і патентовласник : Кайдашев І. П., Борзих О. А., Мормоль І. А., Шликова О. А. – u 2010 11580 ; заявл 29.09.2010 ; опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9.
Abstract: Спосіб комплексного лікування хворих на ренопаренхімну артеріальну гіпертензію з урахуванням генотипу на фоні хронічного пієлонефриту, що включає вивчення анамнезу та використання лікарських засобів, який відрізняється тим, що додатково проводять обстеження хворих для підтвердження діагнозу ниркового захворювання, методом виділення геномної ДНК із венозної крові обстежуваних проводять визначення генотипу - поліморфізму гена судинного рецептора до ангіотензину II першого типу та призначають лікування за допомогою блокатора ангіотензивних рецепторів - кандесартану цилекситилу в дозі, залежно від визначеного генотипу.
Keywords: хронічний генотип
ренопаренхімн
пієлонефрит
артеріальна гіпертензія
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18408
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією
Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59186.pdf172,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.