Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18409
Title: Спосіб визначення пародонтопатогенних мікроорганізмів в атеросклеротичних бляшках
Authors: Кайдашев, Ігор Петрович
Боброва, Нелля Олександрівна
Скочко, Ольга Вікторівна
Ізмайлова, Ольга Віталіївна
Шликова, Оксана Анатоліївна
Issue Date: 2011
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власност
Citation: Пат. 59572 UA МПК (2011.01) A 61B 5/00 G 01N 1/00. Спосіб визначення пародонтопатогенних мікроорганізмів в атеросклеротичних бляшках/ Кайдашев І. П., Боброва Н. О., Скочко О. В., Ізмайлова О. В., Шликова О. А. ; заявник і патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія». – u 2010 11721 ; заявл 04.10.2010 ; опубл. 25.05.2011, Бюл. № 10.
Abstract: Спосіб визначення пародонтопатогенних мікроорганізмів в атеросклеротичних бляшках, що включає виділення ДНК, ампліфікацію методом полімеразної ланцюгової реакції, їх ідентифікацію за допомогою електрофорезу, який відрізняється тим, що як біологічні зразки використовують тканини судин з атеросклеротичною бляшкою, а виділення ДНК з них проводять лізуючим методом.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18409
Appears in Collections:Інтелектуальна власність
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59572.pdf149,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.