Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18417
Title: Спосіб лікування ренопаренхімної артеріальної гіпертонії з урахуванням генотипу
Authors: Кайдашев, Ігор Петрович
Борзих, Оксана Анатоліївна
Нерух, Ірина Анатоліївна
Шликова, Оксана Анатоліївна
Васильєв, Володимир Миколайович
Расін, Михайло Сахнович
Issue Date: 2005
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. 8536 UA А 61 В К9/20. Спосіб лікування ренопаренхімної артеріальної гіпертонії з урахуванням генотипу / Кайдашев І. П., Борзих О. А., Нерух І. А., Шликова О. А., Васильєв В. М., Расін М. С. ; Кайдашев І. П., Борзих О. А., Нерух І. А., Шликова О. А., Васильєв В. М., Расін М. С. – 20041210750 ; заявл. 27.12.2004 ; опубл. 15.08.2005, Бюл. № 8.
Abstract: Спосіб лікування ренопаренхімної артеріальної гіпертензії, який відрізняється тим, що призначення лікування проводиться на основі визначення генотипу - поліморфізму гена судинного рецептора до ангіотензину II першого типу у хворих з тубулоінтерстиціальними захворюваннями нирок.
Keywords: артеріальна гіпертонія
артеріальний тиск
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18417
Appears in Collections:Інтелектуальна власність
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8536.PDF154,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.