Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18418
Title: Спосіб корекції апоптозу тимоцитів
Authors: Кайдашев, Ігор Петрович
Рябенко, Вікторія Вікторівна
Ножинова, Оксана Анатоліївна
Issue Date: 2003
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. 62121 UA А 61К 38/00. Спосіб корекції апоптозу тимоцитів / Кайдашев І. П., Рябенко В. В., Ножинова О. А. ; заявник і патентовласник Кайдашев І. П., Рябенко В. В., Ножинова О. А. – 2002119487 ; заявл 28.11.2002 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12.
Abstract: Спосіб корекції апоптозу тимоцитів, що включає вплив фармакологічних речовин та морфологічну оцінку їх дії, який відрізняється тим, що як джерело тимоцитів беруть тимоцити свиней, а як фармакологічну речовину використовують тканинні пептиди з високою біологічною активністю, вплив яких триває 24 год , а додаткову оцінку апоптозу здійснюють шляхом визначення р53та bcl-2 Винахід стосується галузей біологи і медицини та може бути використаний для фармакологічної корекції функціонального стану імунної системи людини при патолопях, що супроводжуються порушеннями протікання апоптотичних процесів
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18418
Appears in Collections:Інтелектуальна власність
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62121.PDF176,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.