Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1846
Title: Кісти м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки та шиї у дітей
Other Titles: Кисты мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи у детей
Soft tissue cysts in children’s maxillofacial area and neck
Authors: Ткаченко, Павло Іванович
Білоконь, Сергій Олександрович
Старченко, Іван Іванович
Гуржій, Олена Вікторівна
Білоконь, Наталія Павлівна
Литвин, Андрій Олександрович
Ткаченко, Павел Иванович
Белоконь, Сергей Александрович
Старченко, Иван Иванович
Гуржий, Елена Викторовна
Белоконь, Наталия Павловна
Литвин, Андрей Александрович
Tkachenko, P. I.
Bilokon, S. A.
Starchenko, I. I.
Gurzhiy, O. V.
Bilokon, N. P.
Litvin, A. O.
Issue Date: 2016
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Кісти м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки та шиї у дітей / П. І.Ткаченко, С. О.Білоконь, І. І.Старченко [та ін.] // Світ медицини та біології. − 2016. – № 3 (57). – С. 80–84.
Abstract: Кісти м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей в переважній більшості мають дизонтогенетичне походження, найчастіше клінічно себе проявляючи в перші роки життя або у підлітковому віці. Залежно від нозологічної форми, вони мають своєрідну клініко-морфологічну картину, тому потребують виваженого обстеження та комплексного лікування із залученням лікарів суміжних спеціальностей з метою попередження діагностичних помилок і рецидивів захворювання. Наведений матеріал може стати підґрунтям для подальших поглиблених науково-практичних досліджень по вивченню клініко-морфологічних особливостей різних видів кіст м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки в залежності від ембріональних джерел їх розвитку. Кисты мягких тканей челюстно-лицевой области у детей в подавляющем большинстве случаев имеют дизонтогенетическое происхождение, наиболее часто клинически себя проявляя в первые годы жизни или же в подростковом возрасте. В зависимости от нозологической формы, они имеют своеобразную клинико-морфологическую картину, требуя тщательного обследования и комплексного лечения с привлечением врачей смежных специальностей для предупреждения диагностических ошибок и рецидивов заболевания. Представленный материал может стать основанием для дальнейших углублённых научно-практических исследований по изучению клинико-морфологических особенностей различных видов кист мягких тканей челюстно-лицевой области в зависимости от эмбриональных источников их развития. The paper is aimed at the comparison of the results of research related to the clinical and morphological characteristics and principles of treatment of soft tissue cysts (STC) in children’s maxillofacial area (MFA) with personal groundwork. The clinical section of the work relates to 67 children with soft tissue cysts in the MFA, which have been treated at the clinic during the 2005-2015. In the structure of soft tissue cysts in the maxillofacial area the amount of median cysts of the neck accounted for 23 (34,3%), lateral cysts of the neck accounted for 21 (31,3%), dermoid cysts accounted for 15 (22.4%) and epidermoid cycts accounted for 8 (12.0%%). The age of the patients ranged from 4 to 15 years: 38 girls (56,7%), and 29 (43,3%) boys. The microscopic structure of the soft tissue cysts in the maxillofacial area has been studied at the Department of Pathological Anatomy with Dissection Course.
Keywords: діти
щелепно-лицева ділянка
кісти м’яких тканин
дети
челюстно-лицевая область
кисты мягких тканей
children
maxillofacial area
soft tissue cysts
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1846
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої хірургічної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soft_tissue_cysts_belokon.pdf469,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.