Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18480
Title: Вивчення поширеності PRO12ALA полімарфізму гена ППАР-Y2 в українській популяції з симптомами метаболічного синдрому
Authors: Кайдашев, Ігор Петрович
Куценко, Л. О.
Шликова, Оксана Анатоліївна
Беркало, Любов Володимирівна
Солохіна, І. Л.
Issue Date: 2008
Citation: Вивчення поширеності PRO12ALA полімарфізму гена ППАР-Y2 в українській популяції з симптомами метаболічного синдрому / І. П. Кайдашев, Л. О. Куценко. О. А. Шликова, Л. В. Беркало, І. Л. Солохіна // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2008. – № 1 (13). – С. 23–26.
Abstract: У популяції пацієнтів Полтавська області з симптомами метаболічного синдром у вивчалася поширеність Рrо12Аla поліморфізму гена ППАР-Д2 з метою уточнення патогенетичних механізмів захворювань. Установлено, що в пацієнтів із дисліпідемією спостерігався підвищений рівень церулоплазміну. Серед здорових осіб генотип Рго/Рго зустрічається у 6 разів частіше, ніж в осіб із наявні­стю метаболічного синдрому. Наявність алеля Аllа можна в ажати маркером розвитку метаболічно­го синдрому. Вивчення поширеності Pro/Аllа поліморфізму гена ППАР--/2 в українській популяції наяв­ністю метаболічного синдрому є перспективним щодо прогнозування та вибору індивідуальних ме­тодів терапії.
Keywords: метаболічний синдром
пероксисом проліфератор-активуючі рецептори
поліморфізм
UDC: 616-008.9:575(477)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18480
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvchennya_ poshyrenosti.pdf2,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.