Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18482
Title: Rationale for chronic periodontitis therapy using phosphate buffer nanocrystals
Other Titles: Обгрунтування терапії хронічних періодонтитів з використанням нанокристалів фосфатного буфера
Authors: Melnik, V. L.
Kostyrenko, O. P.
Shevchenko, V. K.
Silenko, Yu. I.
Yeroshenko, G. A.
Shevchenko, K. V.
Ryabushko, O. B.
Мельник, Владислав Леонідович
Костиренко, Олексій Петрович
Шевченко, Василь Кирилович
Силенко, Юрій Іванович
Єрошенко, Галина Анатоліївна
Шевченко, Костянтин Васильович
Рябушко, Олена Борисівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Rationale for chronic periodontitis therapy using phosphate buffer nanocrystals / V. L. Melnik, O. P. Kostyrenko, V. K. Shevchenko [et al.] // Світ медицини та біології. – 2022. – № 1 (79). – С. 99–103.
Abstract: В Україні та Європі при ендодонтичному лікуванні ускладненого карієсу використовують технології,що поєднують в собі алгоритм, який включає інструментальні втручання з використанням медикаментозних засобів та обтурацією кореневих каналів. Успішність цієї терапії в окремих випадках не задовольняють як лікарів- стоматологів так і їх пацієнтів. Метою роботи було обгрунтувати ефективність лікування пацієнтів з хронічними періодонтитами при застосуванні нанокристалів фосфатного буфера у терміни від 6 до 18 місяців. Аналіз клінічних та рентгенологічних даних процесу відновлення периапікальних тканин під час лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит показав, що регенерація верхівкових та прилеглих до них ділянок періодонту в 91% (20 пацієнтів) випадках мали позитивну динаміку. Ефективність розробленого методу лікування зазначених хворих підтвердили результати клінічних обстежень та рентгенологічні методи дослідження. Різна ступінь контрастності вище зазначених активних зон мінералізації, на нашу думку, вказує на різну ступінь присутності дентинного ліквору в канальцях, які по своїй гістологічній структурі більш відкриті в бік центрального каналу цих зон. Анатомічна верхівка кореня за період лікування також набула характерної чіткої форми, а її поверхня має склерозовані світлі та виразні межі. Запропонований спосіб лікування хронічного верхівкового періодонтиту на підставі отриманих результатів лікування потребує подальшого дослідження у віддалені терміни спостережень 2-5 років з метою широкого впровадження в практичну стоматологію.
Technologies that combine an algorithm that includes instrumental interventions with the use of medications and root canal obstruction are widely used in endodontic treatment of complicated dental caries in Ukraine and Europe. The success of this therapy in some cases does not satisfy both dentists and their patients. The purpose of the study was establishing the effectiveness of treatment of patients with chronic periodontitis with the use of phosphate buffer nanocrystals in the period from 6 to 18 months. The analysis of clinical and radiological data on the recovery of periapical tissues during treatment of patients with chronic apical periodontitis showed that the regeneration of apical and adjacent periodontal areas had a positive dynamic in 91 % (20 patients) cases. The effectiveness of the developed method of treatment of these patients was confirmed by the results of clinical examinations and radiological methods of research. The different degree of contrast range of the above active zones of mineralization, in our opinion, indicates a different degree of presence of dentinal liquor in the tubules, which in their histological structure are more open towards the central canal of these zones. The anatomical apex of the root during the treatment period also acquired a characteristic clear shape, and its surface had sclerosed light and clear boundaries. The proposed method of treatment of chronic apical periodontitis on the basis of the results of treatment requires further study in the long-term follow-up of 2-5 years in order to be widely implemented in practical dentistry.
Keywords: хронічний верхівковий періодонтит
периапікальні тканини
нанокристали
лікування
chronic apical periodontitis
periapical tissues
nanocrystals
treatment
UDC: 612.017:616-001.4
ISSN: 2079-8334
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18482
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів
Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології
Наукові праці. Кафедра біології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rationale_for_chronic_periodontitis_therapy.pdf260,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.