Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18484
Title: Прогностичне значення TLR-IV в розвитку інфікованих обмежених рідинних скупчень при гострому панкреатиті
Authors: Оганезян, Айкануш Геворгівна
Шейко, Володимир Дмитрович
Шликова, Оксана Анатоліївна
Куценко, Н. Л.
Issue Date: 2012
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Прогностичне значення TLR-IV в розвитку інфікованих обмежених рідинних скупчень при гострому панкреатиті / А. Г. Оганезян, В. Д. Шейко, О. А. Шликова, Н. Л. Куценко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медична наука в практику охорони здоров’я», м. Полтава, 23 листопада 2012 р. – Полтава, 2012. – С. 54–55.
Abstract: Гострий панкреатит продовжує залишатись однією з найбільш складних та актуальних пр блем невідкладної абдомінальної хірургії. У 15 - 25% хворих розвивається тяжкий гострий панкреатит з формуванні гострих рідинних скупчень в ЗО - 60% випадків, а летальність від ускладнень становить 25 - 60%. За даними різних авторів на долю гнійних ускладнень,серед причин смерті хворих припадає 57 - 80%. Основними збудниками панкреатичні інфекції є грамнегативні бактерії. Протягом останніх років все більше підтвердження отримує гіпотеза К. Jane* про виключну важливість системи вродженого імунітету в захисті від патогенів та в реалізації початкових стадій реакцій адаптивного імунітету. Серед рецепторів вр дженого імунітету важлива роль належить Toll-подібним рецепторам ( TLR ). TLRs активуються різними лігандами, які є структурними компонентами бактерій, вірусів та ін. Зокрема, TLR-IV активуються ліпополісахаридом, я» фрагментом грамнегативних бактерій. TLRs здатні розпізнавати патогени та, активуючись, підвищувати синтез про запальних цитокінів, простогландинів, хемокінів, які запускають механізм запальної відповіді.
Keywords: гострий панкратит
грамнегативні бактерії
адаптивний імунітет
UDC: 616.37-002.1-07
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18484
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
infikovanykh_ obmezhenykh.pdf228,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.