Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18521
Title: Дистанційна освіта: її переваги й недоліки в роботі з іноземними студентами
Authors: Єрошенко, Галина Анатоліївна
Передерій, Ніна Олександрівна
Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна
Ваценко, Анжела Володимирівна
Рябушко, Олена Борисівна
Клепець, Олена Вікторівна
Шевченко, Костянтин Васильович
Кінаш, Оксана В'ячеславівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Дистанційна освіта: її переваги й недоліки в роботі з іноземними студентами / Г. А. Єрошенко, Н. О. Передерій, Н. А. Улановська-Циба [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 104–105.
Abstract: Висвітлено питання якості дистанційної форми навчання, проаналізовано її переваги й недоліки. Ефектив- ність дистанційної форми навчання досягається сукупністю теоретичної, практичної й емоційної готовності (прагнення) студентів до самостійної роботи й організаційною, методологічною і професійно-творчою діяль- ністю викладача.
The article considers the quality education of distance learning and analyzes the advantages and disadvantages of the methods used. The effectiveness of distance learning is achieved by a set of theoretical, practical and emotional readiness (desire) of students to work independently and organizational, methodological and professional activities of the teacher.
Keywords: дистанційне навчання
викладачі
іноземні студенти
інформаційні технології
якість освіти
distance learning
teachers
information technologies
foreign students
quality of education
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18521
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yeroshenko_Distanciyna_osvita.pdf63,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.