Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18533
Title: Перспективи застосування інформаційних технологій у навчальному процесі лікарів-стоматологів
Authors: Каськова, Людмила Федорівна
Андріянова, Ольга Юріївна
Амосова, Людмила Іванівна
Янко, Наталія Валентинівна
Яценко, Павло Ігорович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Перспективи застосування інформаційних технологій у навчальному процесі лікарів-стоматологів / Л. Ф. Каськова, О. Ю. Андріянова, Л. І. Амосова [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 132–133.
Abstract: Інформаційні технології, розвиваючись із кожним днем, дозволяють підвищувати ступінь продуктивності в освітньому процесі, робити його цікавим для студентів, мотивувати їх до активної пізнавальної діяльності, що, безумовно, дає їм можливість здобути якісну освіту. При впровадженні методів візуалізації в медичних закладах вищої освіти ці методики показують, що надавати медичну інформацію для навчання можна в різних формах.
Developing information technologies allow to increase productivity in the educational process, making it attractive for students, to motivate them to active cognitive activity which gives them the opportunity to gain a qualitive education. Visualisation methods which introduced in high education establishments show that medical information could be given for training in various forms.
Keywords: медична освіта
навчальний процес
ІТ
кваліфікований спеціаліст
medical education
learning process
qualified specialist
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18533
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaskova_Perspektivi_zastosuvannya.pdf61,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.