Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18539
Title: Сучасні автоматизовані системи управління закладом вищої освіти
Authors: Полив'яна, Олександра Анатоліївна
Issue Date: 16-Nov-2021
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Полив'яна О. А. Сучасні автоматизовані системи управління закладом вищої освіти / О. А. Полив'яна // Дидаскал : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст», 16–17 листопада 2021 р. / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2021. – № 22. – С. 299–302.
Abstract: Сьогодні, у час кардинального реформування вітчизняної системи вищої освіти, до науково-педагогічних працівників висуваються високі вимоги. Викладач має володіти багатьма компетентностями, бути мобільним, організованим, пунктуальним, зразком для наслідування тощо; сміливо можна говорити, що модель сучасного викладача розширилася і доповнилася такими якостями, знаннями, вміннями й навичками, їх динамічною комбінацією (компетентностями), яких ще не було в ній до недавнього часу. Проте, незважаючи на фактично необмежені властивості людського мозку, і враховуючи всю динаміку сучасного життя, а також той факт, що час зараз плине швидше (дослідники стверджують, що на третину), перед суспільством постає важливе завдання – зберегти інтелектуальний потенціал нації, забезпечити викладачів нормальними умовами професійної діяльності, підтримати їх і за рахунок цього мати високопрофесійних фахівців – випускників закладів вищої освіти (ЗВО). В інформаційному просторі нашої держави є фундаментальні системи управління ЗВО. Найпотужнішими вважаємо пакет програм «Деканат», АСУ «ВНЗ», розроблені комерційними організаціями для застосування у ЗВО. Деякі заклади мають свої власні розробки («Сократ», засоби автоматизації управління навчальним процесом, «Електронний університет» тощо).
Keywords: автоматизовані системи управління ЗВО
модернізація системи освіти
пакет програм "Деканат"
АСУ "ВНЗ"
"Сократ"
UDC: 378.011.3–051(477+100) (062) Д44
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18539
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
suchasni_avtomatyzovany.pdfsuchasni_avtomatyzovany_systemy-upravlinnya365 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.