Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18553
Title: К историческим и лингвистическим истокам анатомического термина «testis» (тестикула)
Authors: Цисык, А. З.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Цисык А. З. К историческим и лингвистическим истокам анатомического термина «testis» (тестикула) / А. З. Цисык // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 331–337.
Abstract: В статті розглянуто історичні та лінгвістичні витоки терміну testis (тестикула) в сучасній Міжнародній анатомічній термінології. Обґрунтовується походження анатомічного значення слова testis як наслідку метафоричного переносу значення «свідок» на парні сім’яні статеві залози чоловіка. Спростовуються гіпотези про існування в давньому Римі ритуалу складання свідками судової чи приватної присяги, торкаючись своїх тестикул.
The article discusses the historical and linguistic origins of the term “testis” (testicle) in modern International Anatomical Terminology. The origin of the anatomical meaning of the word testis is substantiated as a consequence of the metaphorical transfer of the meaning “witness” to paired seminal gonads of man. The hypothesis of the Roman ritual of taking the oath by witness, touching their testicles, is refuted.
Keywords: латинська анатомічна термінологія
термін testis (тестикула)
слово testis (свідок)
метафоричне перенесення значення
Давній Рим
складання присяги свідками
Latin anatomical terminology
the term testis (testicle)
the word testis (witness)
metaphorical transfer of the meaning
Ancient Rome
taking oath by witnesses
UDC: 811.124:611:616.64
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18553
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsysyk_K_ystorycheskym.pdf614,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.