Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18556
Title: Формування лідерських якостей у студентів у викладанні предметів загальноосвітньої підготовки
Authors: Вонсович, Лідія Пантелеймонівна
Вонсович, Юлія Володимирівна
Вонсович, Лидия Пантелеймоновна
Вонсович, Юлия Владимировна
Vonsovych, L. P.
Vonsovych, Y. V.
Issue Date: 7-Jun-2022
Publisher: Видавнича група «Наукові перспективи»
Citation: Вонсович Л. П. Формування лідерських якостей у студентів у викладанні предметів загальноосвітньої підготовки / Л. П. Вонсович, Ю. В. Вонсович // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дебрецен (Угорщина), 07 червня 2022 р. / за ред. І. В. Жукової, Є. О. Романенка. – Дебрецен : ГО «ВАДНД, 2022. – С. 294–298.
Abstract: Важливим підґрунтям у підготовці майбутнього фахівця галузі знань 22 Охорона здоров’я є формування лідерських якостей у здобувачів освіти, на які варто звернути увагу із перших занять своєї дисципліни, я б наголосила: саме тоді, коли викладач презентує Силабус. Чи спрацює уже тоді зацікавленість предметом, чи з’явиться їхня мотивація й упевненість відносно мети чи завдань вивчення дисципліни? Що ми отримаємо? Що з’ясуємо? Чи чекатимемо на співпрацю впевненого у собі й вмотивованого студента? І чи повірить він у свої здібності у досягненні мети чи розв’язанні певних проблем? А з’ясуємо те (з досвіду роботи зі студентами-першокурсниками), наскільки зацікавлений і натхнений буде студент відносно конкретного творчого співробітництва з викладачем. І якщо його мотивація йупевненість високі, і він задасть обов’язково питання, студента можна вважати зацікавленим. Мова йде не просто про одержання інформації про кількість годин на вивчення дисципліни, а фактично про навчання на основі цієї інформації та її застосування у нових ситуаціях, тобто політику дисципліни.
UDC: 001.3-048.35:0/9](06)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18556
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vonsovich.pdf15,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.