Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18559
Title: Показники якості життя осіб, що доглядають за пацієнтами з деменцією
Other Titles: Quality of life indicators of people caring for patients with dementia
Authors: Орлова, Ольга Вячеславівна
Животовська, Лілія Валентинівна
Бойко, Дмитро Іванович
Боднар, Леся Анатоліївна
Orlova, O. V.
Zhyvotovska, L. V.
Boiko, D. I.
Bodnar, L. A.
Issue Date: 29-Dec-2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Показники якості життя осіб, що доглядають за пацієнтами з деменцією / О. В. Орлова, Л. В. Животовська, Д. І. Бойко, Л. А. Боднар // Проблеми екології та медицини. – 2021. – Вип. 25, № 5-6. – С. 16–19.
Abstract: Деменція супроводжується зниженням пам’яті, порушенням мислення, поведінки таздатності виконувати щоденні функції, щовражає здебільшого осіб літнього віку іє однією зосновних причин інвалідності. Це робить глибокий вплив не тільки на пацієнтів, їхні родини та осіб, які здійснюють догляд, а й на суспільство в цілому У всьому світі зростає кількість людей з деменцією і прогнози, як правило, свідчать про значне збільшення загальної поширено-сті, пов'язаної із старінням населення. Велика кількість пацієнтів з деменцією перебувають вдома, де функцію до-гляду за ними виконують рідні.При прогресуванні захворювання пацієнти втрачають можливість доглядати за со-бою самостійно, а тому перед рідними постає питання стороннього догляду. Метою роботи було провести аналіз показників якості життя осіб, що виконують функцію догляду за пацієнтами з деменцією. Встановлено, що майже за 80% хворих на деменцію доглядають їхні родичі. Особи, які доглядають за пацієнтами, мають ризик депресії, тривоги та психологічного навантаження. В ході дослідження виявлено фактори, що впливають на психічне здо-ров’я доглядачів, серед яких вагомими були ступінь деменції та здатність пацієнта до повсякденної активності. У доглядачів із низьким рівнем показника психічної напруженості рідше відмічалися прояви соціальної дезадаптації. В залежності від рівня психологічного стресу, у осіб з високим рівнем психічної напруженості були нижчі показни-ки якості життя за шкалами «фізичне функціонування» (p=0,003), «рольове функціонування обумовлене фізич-ним станом» (p<0,001), «соціальне функціонування» (p=0,04), «рольове функціонування обумовлене емоційним станом» (p=0,003), «психічне здоров`я» (p=0,004). Для даної категорії людей рекомендовано використовувати консультативну допомогу, психоосвітні заходи спрямовані на усвідомлення покращення якості життя.
Keywords: особи, що доглядають за пацієнтами із деменцією
якість життя
рівень психологічного стресу
caregivers of patients with dementia
quality of life
level of psychological stress
UDC: 616.899-083-051-056.2
DOI: 10.31718/mep.2021.25.5-6.04
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18559
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pokaznyky_yakosti_zhyttia.pdf565,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.