Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18563
Title: Ставлення до батьків та до себе пацієнтів із сенсорною депривацією слуху
Authors: Куроєдова, Віра Дмитрівна
Солокогорська-Никіна, Юлія Костянтинівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет
Citation: Куроєдова В. Д. Ставлення до батьків та до себе пацієнтів із сенсорною депривацією слуху / В. Д. Куроєдова, Ю. К. Солокогорська-Никіна // Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 12–13 травня 2022 р. – Полтава, 2022. –– С. 131–137.
Abstract: Щороку поширеність зубощелепних аномалій невпинно зростає та займає третє місце в структурі стоматологічної захворюваності. Відносини між батьками і дітьми є важливим фактором у формуванні адекватного ставлення дітей до свого здоров 'я і захворювання. Особливо це стосується найвразливіших груп населення, до яких відносяться діти із вадами слуху. Для вивчення емоційних компонентів ставлення дітей із вадами слуху до значимих їм людей в сім 'ї було використано колірний тест відносин.
Every year the prevalence of dental anomalies is constantly growing and ranks third in the structure of dental morbidity. The relationship between parents and children is an important factor in forming an adequate attitude of children to their health and disease. This is especially true for the most vulnerable groups, including children with hearing impairments. A color test of relationships was used to study the emotional components of hearing-impaired children's attitudes toward significant family members.
Keywords: емоційна сфера
методи психодіагностики
діти із вадами слуху
колірний тест відносин
emotional sphere
methods of psychodiagnostics
children with hearing impairments
color test of relations
UDC: 616.28-008.13
ISBN: 978-966-2538-83-0
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18563
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stavlenny-do_batkiv.pdf577,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.