Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18565
Title: Комбінована терапія загострень рецидивно-ремітивного розсіяного склерозу плазмаферезом та глюкокортикоїдами з урахуванням якості життя пацієнтів
Other Titles: Combination therapy for exacerbations relapsing-remitting multiple sclerosis with plasmapheresis and glucorticosteroids taking into account the quality of life of patients
Authors: Таряник, Катерина Анатоліївна
Шкодіна, Анастасія Дмитрівна
Литвиненко, Наталія Володимирівна
Бойко, Дмитро Іванович
Tarianyk, K. A.
Shkodina, A. D.
Lytvynenko, N. V.
Boiko, D. I.
Issue Date: 2020
Publisher: Видавнича група "ВІТ-А-ПОЛ"
Citation: Комбінована терапія загострень рецидивно-ремітивного розсіяного склерозу плазмаферезом та глюкокортикоїдами з урахуванням якості життя пацієнтів / К. А. Таряник, А. Д. Шкодіна, Н. В. Литвиненко, Д. І. Бойко // Український неврологічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 29–34.
Abstract: Мета — оцінити ефективність використання плазмаферезу в поєднанні з глюкокортикоїдами у пацієнтів з рецидивно-ремітивним типом розсіяного склерозу щодо рівня спастичності та якості життя.Матеріали і методи. У дослідження було залучено 38 пацієнтів чоловічої та жіночої статі віком від 23 до 54 років (середній вік — (37,0 ± 8,8) року) в стадії загострення, госпіталізованих у неврологічне відділення Полтавської обласної клінічної лікарні імені М.В. Скліфософського. Пацієнти були розподілені на групи залежно від терапевтичного методу: 1-ша (n = 22) — пульс-терапія метилпреднізолоном упродовж 5 днів, 2-га (n = 16) — мембранний плазмаферез у комбінації з глюкокортикоїдами щоденно 5 разів у першій половині дня. Діагноз установлювали згідно з критеріями Мак-Дональда (2011). Для оцінки ступеня інвалідизації використовували шкалу EDSS. Визначали рівень спастичності за модифікованою шкалою Тардьє у м’язах-згиначах стегна та коліна і м’язах-розгиначах коліна та стопи з обох боків. Якість життя оцінювали за опитувальником SF-36 до лікування та через тиждень після його завершення.Результати. Встановлено більш виражене підвищення оцінки якості життя при використанні плазмаферезу (за субшкалами інтенсивність болю, психічне здоров’я, рольове функціонування, зумовлене фізичним та емоцій-ним станом, та обома компонентами — фізичним і психічним). Різниця за показниками фізичного та соціального функціонування до і після лікування була статистично не значущою в групі з використанням традиційної схеми лікування, що може бути пов’язане з обмеженням фізичної активності через проведення процедури та перебу-вання пацієнта в стаціонарному відділенні. Застосування комбінованого лікування в цій когорті пацієнтів спряже-не з вищою ймовірністю настання позитивного ефекту.Висновки. Використання плазмаферезу в складі комбінованого лікування може ефективно впливати на спастичну гіпертонію в нижніх кінцівках, особливо у м’язах-розгиначах, у пацієнтів з рецидивно-ремітивним типом перебігу розсіяного склерозу. Застосування комбінованої терапії поліпшує не лише стан неврологічного статусу пацієнта, а і суб’єктивну оцінку його стану та, як наслідок, якість життя.
Keywords: розсіяний склероз
спастичність
плазмаферез
якість життя
multiple sclerosis
spasticity
plasmapheresis
quality of life
UDC: 616.832-004.2-085
DOI: 0.30978/UNJ2020-3-29
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18565
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kombinovana_terapiia_zahostren.pdf799,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.