Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18604
Title: Теоретико-методологічні основи формування білінгвальної комунікативної компетенції здобувачів освіти в умовах діалогу культур
Authors: Владимирова, Валентина Іванівна
Шевченко, Олена Миколаївна
Issue Date: 25-May-2022
Publisher: Полтавський державний аграрний університет
Citation: Владимирова В. І. Теоретико-методологічні основи формування білінгвальної комунікативної компетенції здобувачів освіти в умовах діалогу культур / В. І. Владимирова, О. М. Шевченко // Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : матеріали ІІI Всеукр. наук.-практ. онлайн конф., м. Полтава, ПДАУ, 25 травня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 145–149.
Abstract: Авторами представлено сучасний стан проблеми формування комунікативної компетенції; охарактеризовано теоретико-методологічні підходи до дослідження проблеми, проведено аналіз досліджень, що розкривають сутність понять «комунікативна компетенція», «білігвальна компетенція», «культура», «діалог», «діалог культур»; розглянуто структуру білінгвальної комунікативної компетенції студентів.
Keywords: комунікативна компетенція
білігвальна компетенція
культура
діалог
діалог культур
комунікативна компетенція студентів
UDC: 81 : 008 : 316.74 М 74
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18604
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoretiko_metodologichni_osnovu.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.