Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18607
Title: Ендокринологія у стоматологічній практиці
Authors: Бобирьова, Людмила Єгорівна
Бобирьов, Віктор Миколайович
Гордієнко, Людмила Петрівна
Городинська, Олена Юріївна
Дворник, Ірина Леонідівна
Жарін, Владислав Миколайович
Ждан, Вячеслав Миколайович
Іваницький, Ігор Олексійович
Іленко, Наталія Миколаївна
Кононова, Діана Олександрівна
Коровіна, Лідія Дмитрівна
Кравченко, Інна Павлівна
Марченко, Алла Володимирівна
Муравльова, Оксана Василівна
Ніколішина, Елла Вячеславівна
Ніколішин, Анатолій Карлович
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Попруга, Алла Олександрівна
Розколупа, Ніна Василівна
Самарченко, Лариса Анатоліївна
Шаєнко, Златослава Олексіївна
Шепітько, Костянтин Володимирович
Шпетний, Олександр Андрійович
Bobyreva, L. Ye.
Bobyrev, V. M.
Hordiienko, L. P.
Horodynska, O. Y.
Dvornyk, I. L.
Zharin, V. M.
Zhdan, V. M.
Ivanytskyi, I. O.
Ilenko, N. M.
Kononova, D. O.
Korovina, L. D.
Kravchenko, I. P.
Marchenko, A. V.
Muravlova, O. V.
Nikolishina, E. V.
Nikolishin, A. K.
Petrushanko, T. O.
Popruha, A. O.
Rozkolupa, N. V.
Samarchenko, L. A.
Shaienko, Z. O.
Shepitko, K. V.
Shpetnyi, O. A.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтава : Видавець Говоров С. В.
Citation: Ендокринологія у стоматологічній практиці : навч. посіб. [для студентів вищих навч. закладів МОЗ України] / за ред. Л. Є. Бобирьової, А. К. Ніколішина ; Л. Є. Бобирьова, В. М. Бобирьов, Л. П. Гордієнко [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : Видавець Говоров С. В., 2021. – 176 с.
Abstract: Видання цього посібника ґрунтується на необхідності міцного зв’язку у викладанні основних предметів медичної спеціальності – стоматології та ендокринології. У навчальних планах цих дисциплін передбачено викладання порушень нейроендокринної регуляції організму, які мають безпосередній стосунок до стоматології. На жаль, у навчальній програмі на вивчення проявів ендокринної патології у порожнині рота відводиться дуже мало часу. Крім цього, в існуючих підручниках (А. К. Ніколішин та співавт., 2012; А. В. Борисенко та співавт., 2017) і монографіях (Н. Ф. Данилевський та спів авт., 2001; І. С. Мащенко, 2003) ми не знайшли належного відображення особливостей клінічних проявів основних ендокринологічних захворювань у стоматології. Нерідко прояви у порожнині рота є першою ознакою загальної патології, зокрема ендокринної. Це підкреслює необхідність ґрунтовного міждисциплінарного зв’язку між планами та викладанням предметів на стоматологічному факультеті. Зазвичай основна увага на стоматологічному прийомі звертається на прояви зв’язку захворювань тканин пародонта та цукрового діабету другого типу. Інша патологія ендокринної системи зустрічається не так часто, але має велике практичне значення в діагностиці симптоматичних уражень органів порожнини рота при соматичній патології. Функції нейроендокринної регуляції організму хворих потрібно враховувати в діагностиці стоматологічних захворювань. Після ґрунтовного клініко-лабораторного обстеження хворих лікар-стоматолог проводить аналіз і синтез виявлених клінічних і лабораторних симптомів. Тобто враховує зовнішню і внутрішню картину захворювання, користуючись основними підходами: первинне (самостійне) чи вторинне (симптоматичне) ураження (захворювання) органів порожнини рота. Симптоматичні ураження органів порожнини рота ( в основному тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота – СОПР) зустрічаються при соматичній патології (шлунково-кишкового тракту, нервової, серцевосудинної та ендокринної систем, інфекційних захворюваннях, хворобах крові тощо). Тому за необхідності лікар-стоматолог залучає до консультації інших спеціалістів (гастроентеролога, ендокринолога, гематолога, лікаря-інфекціоніста і т. д.). Вони зазвичай призначають додаткове клініко-лабораторне обстеження, встановлюють остаточний діагноз і разом із лікарем-стоматологом призначають комплексне лікування. При обстеженні хворих лікар-стоматолог обов’язково звертає увагу на загальний стан хворого – можливі переохолодження, надмірне фізичне чи розумове навантаження, недосипання, вживання нездорової їжі і т. п., що, як правило, призводять до зниження імунологічної реактивності організму і появи аутоінфекційних захворювань. Серед них до ендокринної патології безпосередній стосунок має грибковий та виразково-некротичний стома - тити. Автори посібника мали за мету підкреслити важливість вивчення ендокринної патології у стоматологічній практиці. У посібнику подано основні ендокринні захворювання, що мають стосунок до стоматологічної патології. Сподіваємося, що наша праця допоможе майбутнім лікарям-стоматологам, лікарям-інтернам у засвоєнні своєї спеціальності.
UDC: 612.43:616.314](075.8)
ISBN: 978-966-2764-39-0
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18607
Appears in Collections:Навчально-методичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobyreva_book_UA.pdf4,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.